Over ons

 • Home
 • Info
 • Over ons

Van harte welkom op de website van Stichting Samen Ontspannen. SSO ( een ANBI-instelling) is een stichting die zich inzet voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.Via deze website willen wij u graag informeren over wat de Stichting Samen Ontspannen doet voor mensen met een beperking. In het kort komen de volgende onderdelen aan bod:

Doelstelling

De doelstellingen van SSO zijn in het kort:

 • Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking in de gelegenheid stellen om wintersport te beoefenen;
 • Deze wintersportreizen mogelijk maken voor mensen met een:
- Verstandelijke beperking
- Lichamelijke beperking
- Zintuiglijke beperking
- Een combinatie hiervan

De reizen

 
Om dit te kunnen realiseren organiseert SSO wintersportreizen voor mensen van 18 jaar en ouder met een beperking:
 • Jaarlijks 4 reizen naar Oostenrijk (circa 85 deelnemers en 85 begeleiders over 4 reizen verdeeld)
 • Reis 1 en 3: voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijk en/of zintuiglijke beperking
 • Reis 2 en 4: voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Verblijf in een aangepast hotel
 • De bus is de hele week tot onze beschikking
 • Speciale medewerking van het liftpersoneel bij de liften

Deelnemers kunnen zowel zelfstandig skiën als gebruikmaken van speciale hulpmiddelen. De SSO beschikt hiervoor over een aantal bi-uniques en andere hulpmiddelen. 

 
Bij het onderdeel De reizen vindt u hierover meer informatie

Begeleiding tijdens de reizen

Voor het succesvol organiseren van de vier wintersportreizen kan SSO beschikken over een groep ervaren vrijwilligers van 18 jaar en ouder, die in eigen tijd en tegen betaling van een eigen bijdrage deze wintersportreizen mogelijk maken. Deze begeleiders zijn goede skiërs en/of langlaufers. De begeleiding is in de meeste gevallen één op één. Voor deelname aan de reis is het van belang dat de deelnemers in staat zijn de persoonlijke verzorging in grote mate zelf te doen.
Door de één op één koppeling heeft iedere deelnemer in ieder geval een vast aanspreekpunt tijdens de vakantie.

De leiding van de reis is in handen van een reisleider, die onder verantwoordelijkheid van het bestuur zorgt voor de feitelijke organisatie van de betreffende reis. De reisleider wordt daarbij ondersteund door een ski- en/of langlaufcoördinator, alsmede door de overige begeleiders.

De groepsgrootte van een reis met mensen met een verstandelijke beperking is ongeveer 45 tot 50 personen (inclusief begeleiders) . De groepsgrootte van een reis met mensen met een lichamelijke beperking is ongeveer 30 tot 35 personen per reis (inclusief begeleiders). Dat er minder mensen mee kunnen in onze reizen voor mensen met een lichamelijke beperking hkomt doordat wij voor deze reizen gebruikmaken van een speciale rolstoelbus.

Richtlijn ADL

 
SSO hanteert de volgende Richtlijn ADL-afhankelijkheid (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) voor de deelnemers:
Iedere deelnemer kan met met onze reizen mee indien hij of zij door maximaal één niet-professionele vrijwilliger geholpen kan worden. Is dit niet het geval en is meer hulp/zorg vereist, dan dient hij/zij zelf voor ADL-hulp en/of verpleegkundige hulp te zorgen. SSO kan dan ondersteunende zorg verlenen.

Financiering en sponsoring

Financiering

De financiering van de activiteiten van SSO (een ANBI-instelling) is als volgt:
De deelnemers betalen voor de reizen de volledige reissom, de begeleiders betalen een deel van de reissom.
Het materiaal waarover SSO beschikt, zoals de diverse apparaten (o.a. bi-unique's) is veelal via sponsoring verkregen of aangeschaft.

Sponsoring

Bent u geïnteresseerd in sponsoring van de activiteiten van SSO (een ANBI-instelling) dan zijn daarvoor diverse mogelijkheden. Zo kunt u een deel van de activiteiten financieren.
Hierbij kunt u denken aan:

 • Directe sponsoring van een (deel van de) reis (reiskosten van deelnemers en begeleiders)
 • Sponsoring van de bus gedurende een reis
 • Sponsoring van activiteiten tijdens de reis, bijvoorbeeld Arrensledetocht
 • Sponsoring van ski-passen van deelnemers

Nadere informatie

Nadere informatie kunt u krijgen door een e-mail te sturen aan info@samenontspannen.nl

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Overige contactgegevens kunt u vinden bij het onderdeel Bestuur.

Share our website