Verzekeringen

  • Home
  • Info
  • Verzekeringen

Verzekeringen van de SSO ter bescherming van de vrijwilligers van de SSO. Om de risico’s af te dekken die de vrijwilligers die zich inzetten voor de SSO lopen, heeft de SSO drie verzekeringen afgesloten.

  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Schade veroorzaakt door een vrijwilliger zal vaak verhaald worden op de SSO. Deze verzekering dekt die claims. Alle schades die veroorzaakt worden als de vrijwilliger bezig is met zijn 'werk' vallen onder deze verzekering. Het is denkbaar dat een vrijwilliger schade veroorzaakt die niet valt binnen zijn werk en in dat geval zal zijn eigen AVPverzekering (Aansprakelijkheid voor Particulieren) de schade moeten vergoeden.
  • Werknemersschade. Als een vrijwilliger schade oploopt tijdens zijn 'werk' kan de SSO daarop worden aangesproken. Deze verzekering kan dan aanvullende dekking geven.
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Als bestuur of individuele bestuurders aansprakelijk worden gesteld (zijn) voor schades die de SSO aangerekend worden, behandelt deze verzekering de claim. Bij aansprakelijkheid zal deze verzekering dan uitkeren. De verzekering voorkomt dat bestuursleden (grote) financiële risico's lopen. Maart 2019.

Share our website